A punt de sortir. Jordi Cano. 1982

A punt de sortir. Jordi Cano. 1982