Fent carretera. Montse i Jordi. 1983

Fent carretera. Montse i Jordi. 1983