En diferents llocs, en diferents moments, veig gent que passa davant meu. Em pregunto què pensen, què senten, que amaguen .... i això és el que atrapa la meva mirada

In different places, at different times, I see people passing in front of me. I wonder what they think, what they feel, that they hide.... and this is what catches my gaze