Descansant abans de la funció. 1982

Descansant abans de la funció. 1982