REFLEXES

La vida ens torna imatges.

Reflexes d’una realitat.

En aquest nou treball intento captar la realitat que ens torna mitjançant els reflexes, moltes vegades com quadres d’Escher. Intentant una altre mirada del món que ens envolta, veure amb uns altres ulls. Unes imatges que es fan amb unes línees que et trobes pel camí, que et miren des de un altre espai,  des de un altre univers, des de un altre perspectiva, distorsionant l’espai.

És només un començament per intentar comprendre les altres mirades que sovint ignorem.  

 

La galeria dʼimatges és buida.